Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Arbeta med PowerPoint Mobile

background image

Arbeta med PowerPoint Mobile
Ge presentationen det där lilla extra på vägen till mötet med hjälp av Microsoft PowerPoint

Mobile.
1. Tryck på Office, svep till platser och tryck på platsen för PowerPoint-filen som du vill

visa.

2. Tryck på en PowerPoint-fil och vrid telefonen till liggande läge.

3. Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra mellan bilderna.

4. Om du vill gå till en särskild bild trycker du på och på den bild du vill se.

5. Om du vill lägga till en anteckning till en bild vrider du telefonen till liggande läge och

trycker på det tomma området under bilden.

6. Om du vill redigera en bild trycker du på . Tryck på för att återgå.

7. Om du vill spara presentationen trycker du på

> spara.

Skicka en presentation i ett e-postmeddelande

Tryck på PowerPoint-filen och

> dela....

Radera en presentation

Håll ned på PowerPoint-filen och tryck på ta bort.
Titta på en PowerPoint-sändning

Om du vill titta på en PowerPoint-presentation som sänds över internet öppnar du det e-

postmeddelande som innehåller länken till sändningen och trycker på den.