Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ringa till en kontakt

background image

Ringa till en kontakt
Du kan snabbt och enkelt ringa upp dina vänner om du har sparat dem som kontakter i

telefonen.
Tryck på .
1. Tryck på .

2. Tryck på kontakten, och på telefonnumret om kontakten har flera telefonnummer.

Tips! Hörs din väns röst för högt eller för lågt? Ändra volymen med volymknapparna.

Tips! Vill du att andra ska höra din konversation? Tryck på högtalare.

Tips! Om du har en telefon med dubbla SIM-kort kan du välja det SIM-kort som används

för att ringa till varje kontakt. Tryck på , svep till kontakter och tryck på kontaktens

namn och

. Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner som stöder

funktionen.

Ring ett telefonnummer

Tryck på , ange telefonnumret och tryck på ring.
Tryck och håll ned 0 om du vill ange tecknet + som används vid internationella samtal.
Söka i din samtalshistorik

För att söka efter en samtalspost, svep till historik, tryck på och ange kontaktens namn

eller telefonnummer.
Ta bort en samtalspost

Om du vill ta bort en samtalspost sveper du till historik, håller ned på samtalsposten och

trycker på ta bort.
För att ta bort alla samtalsposter trycker du på

> markera samtal >

> markera

alla > .
Kopiera och klistra in ett telefonnummer

På startskärmen trycker du på Kontakter, sveper till kontakter, trycker på en kontakt, håller

ned på telefonnumret, trycker på kopiera och trycker på i en textruta.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

57