Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Läsa ett meddelande

background image

Läsa ett meddelande
På startsidan kan du se när du har fått ett meddelande.
Du kan visa meddelandena mellan dig och en viss kontakt i en konversationstråd. Tråden kan

innehålla SMS och MMS.

1. Tryck på Meddelanden.

2. Om du vill läsa ett meddelande trycker du på konversationen.

Tips! Svep nedåt från skärmens ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR >

låsskärm > Välj en app för att visa detaljerad status > inget för att undvika att andra

ser dina meddelanden på låsskärmen.

Kontrollera följande om du inte kan öppna ett MMS:
• Om ditt mobilabonnemang har stöd för MMS.
• Om din dataanslutning är på. Svep ned från skärmens övre kant och tryck på ALLA

INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM och ändra Dataanslutning till

.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

70

background image

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt

meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden.

Tjänsteleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa

språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett

enskilt meddelande.
Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll,

inklusive gratisobjekt, vilket kan medföra datakostnader.
Spara en bifogad fil

Tryck på den bifogade filen, t.ex. ett foto, och tryck sedan på

> spara.

Ta bort en konversation

I trådar, tryck på , välj konversationen du vill radera och tryck på .
Radera ett meddelande i en konversation

I trådar, tryck på en konversation, tryck och håll ned på meddelandet du vill radera och tryck

ta bort.
Ta bort alla meddelanden i telefonen

Tryck på >

> markera alla > .