Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Lägg till eller radera en brevlåda

background image

Lägg till eller radera en brevlåda
Använder du olika e-postadresser för arbetet och privat bruk? Inga problem! Du kan lägga till

flera e-postkonton i telefonen.
Lägg till din första brevlåda
Du måste vara ansluten till internet för att kunna ställa in e-post i telefonen.
Om du inte loggade in på ditt Microsoft-konto första gången du slog på telefonen kan du

göra det nu. När du lägger till ett Microsoft-konto till telefonen läggs ett e-postkonto

automatiskt till.
1. Tryck på .

2. Tryck på ett konto och ange användarnamn och lösenord.

3. Tryck på logga in.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

73

background image

Tips! Beroende på ditt e-postkonto kan du också synkronisera andra objekt än bara e-

postmeddelanden till telefonen, till exempel kontakter och kalendern.

Om telefonen inte hittar dina e-postinställningar kan du använda avancerat. Då behöver du

veta vilken typ e-postkontot är och adresserna till servrarna för inkommande och utgående

e-post. Du kan få den här informationen från din e-postleverantör.
Om du vill veta mer om konfiguration av olika e-postkonton kan du titta under avsnittet

Anvisningar på www.windowsphone.com.
Lägga till en postlåda vid ett senare tillfälle

Tryck på

> lägg till e-postkonto och ett konto i din postlåda och logga in.

Tips! Välj Exchange som ditt konto, ange din e-postadress till arbetet och lösenord och

tryck på logga in för att lägga till din Exchange-e-post för arbetet, kontakter och

kalender i telefonen.

Din nya brevlåda visas som en ny panel på startsidan.
Ta bort en postlåda

Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > e-post+konton.

Håll ned på postlådan och tryck på ta bort.
Du kan inte radera din första Microsoft-brevlåda som du loggar in på. Du måste återställa

telefonen för att göra det.