Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Visa dina pågående hämtningar

background image

Visa dina pågående hämtningar
Medan ett objekt håller på att hämtas kan du fortsätta att leta efter annat innehåll i Store och

lägga till objekt som ska hämtas.
I huvudvyn Store trycker du på

> hämtningar och sveper till hämtningar för att se

pågående nedladdningar, eller till historik för att se föregående nedladdat innehåll.

Tips! Tryck på status för att kontrollera status på pågående nedladdningar.

Tips! Om du till exempel behöver koppla från din internetanslutning tillfälligt håller du

ned på objektet som håller på att hämtas och trycker på pausa. Tryck på återuppta när

du vill återuppta hämtningen. Pausa de väntande objekten var för sig. Om en hämtning

misslyckas kan du hämta objektet igen.