Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Lägga till skrivspråk

background image

Lägga till skrivspråk
Du kan lägga till flera skrivspråk till ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR >

tangentbord > lägg till tangentbord.

2. Välj språken du vill skriva på och tryck på .

Tips! Tryck och håll ned språket du vill använda och tryck på ta bort för att ta bort ett

förinstallerat tangentbord.

Växla mellan språken när du skriver

Tryck flera gånger på språkknappen tills det språk som du vill använda visas.

Tangentbordslayouten och ordförslag ändras enligt det valda språket. Språkknappen visas

bara när fler än ett tangentbord har installerats.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

47