Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Använda skärmtangentbordet

background image

Använda skärmtangentbordet
Det är enkelt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller

telefonen i stående eller liggande läge. Du kan snabbt skriva dina meddelanden genom att

trycka på eller svep genom bokstäverna.
Tryck på en textruta.
1

Teckentangenter

2

Skifttangent

3

Tangenten för siffror och symboler

4

Språktangent

5

Smiley-tangent

6

Mellanslagstangent

7

Returtangent

8

Backstegstangent

Tangentbordslayouten kan variera

beroende på appar och språk. Språkknappen visas bara när fler än ett språk har valts. I

exemplet visas det engelska tangentbordet.

Tips! Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR >

tangentbord > avancerat > Visa kommatecken när det finns för att lägga till en

kommatangent på tangentbordet. Du kan endast lägga till kommatangenten om du har

minst två installerade tangentbord på telefonen.

Svep för att skriva text

Svep från den första bokstaven i ordet och rita en bana från bokstav till bokstav. Lyft fingret

efter den sista bokstaven. Fortsätt svep utan att trycka på mellanslagsknappen för att fortsätta.

Telefonen lägger till blanksteg.
Alla språk stöds inte.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

44

background image

Växla mellan stora och små tecken

Tryck på skiftlägestangenten. Om du vill aktivera Caps Lock-läget trycker du på tangenten två

gånger. Tryck på skiftlägestangenten igen om du vill återgå till normalläget.
Ange en siffra eller specialtecken

Tryck på sifferknapparna och symboltangenten. Om du vill se fler specialteckentangenter

trycker du på skiftlägestangenten. Några av de speciella teckentangenterna kan visa fler

symboler. Håll ned på en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.

Tips! Tryck på mellanslagstangenten två gånger för att snabbt ange en punkt i slutet av

en mening och påbörja en ny mening.
Tips! Om du snabbt vill ange en siffra eller ett specialtecken när du håller på en

sifferknapp eller symboltangenten glider du med fingret till tecknet och lyfter sedan

fingret.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

45

background image

Kopiera och klistra in text

Tryck på ett ord, markera den del du vill kopiera genom att dra cirklar före och efter ordet och

tryck sedan på . Om du vill klistra in texten trycker du på .
Lägga till en accent till ett tecken

Håll ned på tecknet och tryck sedan på tecknet med accent.
Radera ett tecken

Tryck på backstegstangenten.
Växla mellan skrivspråken

Tryck och håll ned språkknappen och välj språket du vill använda. Språkknappen visas bara

när fler än ett tangentbord är installerat.
Flytta markören

Tryck och håll ned på texten tills du ser markören om du vill redigera ett ord du precis skrev.

Dra markören till önskad plats.