Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Minska kostnaderna för datanätverksväxling

background image

Minska kostnaderna för datanätverksväxling

Vill du sänka dina telefonräkningar? Du kan minska kostnaderna för roaming genom att ändra

inställningarna för mobildata. Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen

till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver. Att ansluta

till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av

dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands. Din nättjänstleverantör kan ta ut

en fast avgift för dataöverföring eller så betalar du beroende på hur mycket du använder.

Ändra inställningarna för WiFi, mobildata och e-posthämtning så att du använder den bästa

anslutningsmetoden för dig.
Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en

dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och

mobildataanslutning är tillgängligt.
Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på .
1. Kontrollera att Trådlöst nätverk är inställt på

.

2. Välj den anslutning du vill använda.
Stänga en mobildataanslutning

Svep nedåt från startsidans ovankant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM och

ändra Dataanslutning till Av

.

Tips! Du kan även hålla koll på din dataförbrukning med appen data sense.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

43

background image

Stoppa datanätverksväxling

Svep nedåt från startsidans ovankant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > mobilnät+SIM och

ändra Alternativ för dataroaming till ingen roaming.
Hämta e-post mindre ofta

Tryck på

> inställningar > synkningsinställningar i varje brevlåda du har och välj hur

ofta du vill synkronisera.