Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Lägga till en uppgift i din uppgiftslista

background image

Lägga till en uppgift i din uppgiftslista
Har du viktiga deadlines att klara av på jobbet, biblioteksböcker att lämna tillbaka eller några

andra uppgifter som du måste komma ihåg? Du kan lägga till dem i uppgiftslistan och stryka

dem när de är utförda. Om du har en speciell deadline kan du ställa in en påminnelse.
Tryck på Kalender >

> uppgifter.

1. Tryck på och fyll i fälten.

2. Om du vill lägga till en påminnelse växlar du Påminnelse till

och anger datum och

tid för påminnelsen.

3. Tryck på .
Redigera eller ta bort en uppgift

Håll ned på uppgiften och tryck på redigera eller ta bort.

Tips! Känner du dig pigg? Eller har du fullt upp och ingen tid för extra uppgifter? Om

du snabbt vill flytta fram eller senarelägga händelsen håller du ned uppgiften och väljer

det alternativ som du vill ha.

Markera en uppgift som slutförd

Håll ned på uppgiften och tryck på slutför.