Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Växla mellan vyer och appar

background image

Växla mellan vyer och appar
Har du inte alla appar som du behöver på din startsida? Svep till appmenyn för att hitta dem.

Eller kolla vad som redan körs på telefonen och växla mellan apparna.
Om du vill se alla apparna på din telefon går du till startsidan och sveper åt vänster. Svep åt

höger om du vill återgå till startsidan.

Tips! Om du vill hitta en app snabbt trycker du på valfri bokstav i appmenyn och trycker

sedan på den första bokstaven eller tecknet för den app du vill ha i den meny som visas.

Visa, växla mellan och stänga öppna appar

Håll ned om du vill visa de appar som är öppna. Om du vill byta app sveper du till önskad

app och trycker på den. Tryck på om du vill stänga de appar som du inte längre behöver.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

22