Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Anpassa startsidan

background image

Anpassa startsidan
Gör din startsida personlig – välj ditt bakgrundsfoto, fästa favoritappar och mycket mer till

startsidan eller ändra panelstorleken och layouten. Gruppera appar i mappar för att få mer

utrymme på startsidan.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > startskärm

+tema > välj foto för att lägga till ett bakgrundsfoto.

2. Tryck på ett foto, beskär den och tryck på .

Tips! Prova att matcha färgerna på din bakgrund och dina paneler med

bakgrundsbilden. Tryck på Bakgrund eller Accentfärg. Svep nedåt från startsidans övre

kant, tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > synka mina inställningar och ändra tema till

för att dela ditt tema och andra inställningar med alla dina Windows-enheter.

Flytta en panel

Håll ned på panelen, dra och släpp den på den nya platsen och tryck sedan på skärmen.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

32

background image

Ändra storlek på eller ta bort en panel

Om du vill ändra storlek på en panel håller du ned på den och trycker på pilikonen.
Panelen kan antingen vara liten, medium eller bred. Ju större panelen är desto mer information

kan visas.

Om du vill ta bort en panel håller du ned på den och trycker på .
Gruppera paneler i mappar

Tryck och håll ned på en panel och dra och släpp den på en panel eller mapp som du vill

gruppera den med. Tryck på en mapp och tryck sedan på önskad app för att öppna en app i

en mapp. Tryck och håll ned en mapps namn och ange önskat namn för att byta namn på en

mapp. Ta bort panelerna i mappen för att ta bort mappen.

© 2015 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

33

background image

Fästa en app

Svep åt vänster för att gå till appmenyn, tryck och håll ned på appen och tryck sedan på fäst

på startskärmen.
Fästa en kontakt

Tryck på Kontakter, håll ned på kontakten och tryck på fäst på startskärmen.
När du fäster kontakter visas deras feed-uppdateringar på panelen och du kan ringa dem

direkt från startsidan.