Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Dodajanje jezikov pisanja

background image

Dodajanje jezikov pisanja
Tipkovnici lahko dodate lahko več jezikov pisanja in med pisanjem preklapljate med njimi.
1. Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE >

tipkovnica > dodaj tipkovnice.

2. Izberite jezike, v katerih želite pisati, in tapnite .

Nasvet: Če želite odstraniti vnaprej nameščeno tipkovnico, tapnite in pridržite jezik, ki

ga ne želite uporabiti, nato pa tapnite odstrani.

Preklapljanje med jeziki pri pisanju

Večkrat tapnite jezikovno tipko, da se prikaže želeni jezik. Postavitev tipkovnice in predlagane

besede se spreminjajo glede na izbrani jezik. Jezikovna tipka se prikaže samo v primeru, da je

nameščenih več tipkovnic.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

46