Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pošiljanje sporočila

background image

Pošiljanje sporočila
S kratkimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi

člani.
1. Tapnite Sporočila.

2. Tapnite .
Če začnete pisati sporočilo in preklopite na drugo aplikacijo, še preden ga pošljete, lahko

nadaljujete s pisanjem, ko se vrnete v Sporočila. Tapnite

> osnutki. Ko sporočilo pošljete,

se osnutek sporočila zbriše.

Nasvet: Če ima telefon dve kartici SIM, lahko izberete, katero boste uporabili za pisanje

sporočila. Tapnite

. Nekateri telefoni ne podpirajo dveh kartic SIM. Razpoložljivost

preverite na spletnem mestu www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi

telefonsko številko.

Nasvet: Če želite dodati več prejemnikov, tapnite > , izberite želene prejemnike in

tapnite .

4. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati smeška, tapnite .

5. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo, tapnite in izberite prilogo.

6. Če želite poslati sporočilo, tapnite .
Če ne morete poslati večpredstavnostnega sporočila, preverite spodnje stvari:

Vaša naročnina na mobilne storitve podpira večpredstavnostna sporočila.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

68

background image

Podatkovna povezava je vklopljena. Odrinite navzdol z vrha zaslona, tapnite VSE

NASTAVITVE > mobilno omrežje+SIM in preklopite Podatkovna povezava na

Vklopljeno

.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave.

Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.
Posredovanje sporočila

V možnosti pogovori tapnite pogovor, tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati,

nato pa tapnite posreduj.
Pred posredovanjem sporočila lahko uredite njegovo vsebino ali dodate oz. odstranite priloge.
Posredovanje več sporočil

V možnosti pogovori tapnite pogovor in

> izberi sporočila, tapnite potrditvena polja

poleg sporočil ter , da dodate prejemnika.