Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Vzpostavljanje konferenčnega klica

background image

Vzpostavljanje konferenčnega klica
Vaš telefon omogoča konferenčne klice med dvema ali več osebami. Največje število

udeležencev je odvisno od ponudnika omrežne storitve.
1. Pokličite prvo osebo.

2. Če želite poklicati drugo osebo, tapnite .

3. Ko druga oseba sprejme klic, tapnite .
Če želite dodati več oseb, znova tapnite .
Zasebni pogovor

Tapnite in ime ali telefonsko številko želene osebe. Konferenčni klic v vašem telefonu se

zadrži. Ostale osebe še naprej sodelujejo v konferenčnem klicu.
Če se želite vrniti v konferenčni klic, tapnite .