Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Povezovanje več nabiralnikov v poenoteni mapi Prejeto

background image

Povezovanje več nabiralnikov v poenoteni mapi Prejeto
Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete mape Prejeto, ki jih želite povezati v eni mapi

Prejeto. V poenoteni mapi Prejeto si lahko v trenutku ogledate vsa e-poštna sporočila.
1. Na začetnem zaslonu tapnite nabiralnik.

2. Tapnite

> poveži mape Prejeto.

3. Na seznamu druge mape Prejeto tapnite mape Prejeto, ki jih želite povezati s prvo mapo

Prejeto.

4. Tapnite preimenuj povezano mapo Prejeto, vnesite novo ime za nabiralnik in tapnite

.

Nova poenotena mapo Prejeto je pripeta na začetni zaslon.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

76

background image

Razvezovanje poenotenih map Prejeto

Na začetnem zaslonu tapnite poenoten nabiralnik in

> povezane mape Prejeto. Na

seznamu tapnite nabiralnike, ki jih želite razvezati, in razveži.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

77