Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Spoznajte svoj telefón

background image

Spoznajte svoj telefón

Telefón má dve zobrazenia – domovskú obrazovku a ponuku aplikácií. Ak chcete prepínať

medzi týmito zobrazeniami, stačí potiahnuť prstom doľava alebo doprava.

Domovská obrazovka: Animované dynamické dlaždice Live Tile zobrazujú zmeškané hovory

a prijaté správy, najnovšie správy, predpovede počasia a ďalšie položky. Aktualizácie

pripnutých kontaktov sa budú zobrazovať na dlaždici a informácie o nich môžete vidieť

priamo na domovskej obrazovke.
Ponuka aplikácií: Tu sú uvedené všetky aplikácie v presnom poradí. Ak máte veľa aplikácií a

chcete niektorú vyhľadať, ťuknite na položku .
Ak chcete získať prístup k licenčným podmienkam softvéru Windows Phone, zvoľte položku

Nastavenia > o systéme. Prečítajte si podmienky. Nezabudnite, že používaním softvéru

vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, zariadenie ani

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

21

background image

softvér nepoužívajte. Obráťte sa na spoločnosť Microsoft Mobile alebo jej partnera, od

ktorého ste zariadenie zakúpili, s cieľom zistiť podmienky vrátenia tovaru.