Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Vytvorenie bezpečnej a zábavnej úvodnej obrazovky pre deti

background image

Vytvorenie bezpečnej a zábavnej úvodnej obrazovky pre deti
Deťom môžete dovoliť používať niektoré aplikácie v telefóne bez toho, aby ste sa museli báť,

že vám omylom odstránia pracovné e-maily, uskutočnia nákupy on-line alebo urobia čokoľvek

iné, čo by nemali. Umiestnite vybrané aplikácie, hry a ďalšie obľúbené položky detí na ich

vlastnú úvodnú obrazovku, aby sa s nimi mohli zabávať.

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA.

2. Ťuknite na položku detský kútik.

3. Vyberte obsah, ktorý deti môžu používať. Môžete si tiež nastaviť heslo, aby sa deti nemohli

dostať na vašu vlastnú úvodnú obrazovku.

Tip: Ak chcete deťom povoliť nákup z aplikácie, napríklad keď si chcú kúpiť body v rámci

niektorej hry, definujte PIN kód aplikácie Peňaženka. PIN kód aplikácie Peňaženka sa

musí zadať pri každom nákupe. Ak chcete definovať PIN kód aplikácie Peňaženka,

ťuknite na položku Peňaženka >

> nastavenia+PIN. Niektoré nákupy možno

nebudú dostupné pre všetky vekové kategórie.

Pretože Internet Explorer nie je k dispozícii v detský kútik, nemusíte mať obavy z toho, aké

webové lokality navštevujú vaše deti.
Prechod na vlastnú úvodnú obrazovku

Dvakrát stlačte vypínač a na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom smerom nahor.

Ak ste nastavili heslo, zadajte ho.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

36

background image

Návrat na úvodnú obrazovku detí

Na vlastnej obrazovke uzamknutia potiahnite prstom doľava a na obrazovke uzamknutia detí

potiahnite prstom smerom nahor.
Vypnutie úvodnej obrazovky detí

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA a prepnite položku detský kútik na možnosť Vypnuté

.