Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pridávanie jazykov pri písaní

background image

Pridávanie jazykov pri písaní
Ku klávesnici môžete pridať niekoľko jazykov pri písaní a počas písania medzi jazykmi

prepínať.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > klávesnica > pridať klávesnice.

2. Vyberte si jazyk, v akom chcete písať, a ťuknite na položku .

Tip: Ak chcete odstrániť predvolene nainštalovanú klávesnicu, ťuknite na jazyk, ktorý

nechcete používať, a podržte a potom ťuknite na položku odstrániť.

Prepínanie medzi jazykmi pri písaní

Opakovane ťukajte na tlačidlo jazyka, kým sa nezobrazí požadovaný jazyk. Rozloženie

klávesnice a navrhované slová sa menia podľa vybraného jazyka. Tlačidlo jazyka sa zobrazí,

len ak je nainštalovaná viac ako jedna klávesnica.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

48