Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nastavenie konta

background image

Nastavenie konta
Majte vždy aktuálne informácie – pridajte si dôležité kontá, ako sú kontá sociálnych médií

alebo e-mailové kontá, do telefónu.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá.

2. Ťuknite na položku pridať konto a názov služby a postupujte podľa zobrazených pokynov.