Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Spravovanie SIM kariet

background image

Spravovanie SIM kariet
Nechcete miešať prácu do svojho voľného času? Alebo máte na jednej SIM karte lacnejšie

dátové pripojenie? Môžete sa rozhodnúť, ktorú SIM kartu chcete použiť.
Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > mobilná sieť+SIM.

2. Ak chcete zmeniť nastavenia SIM karty, ťuknite na požadovanú SIM kartu.
Premenovanie SIM karty

Ťuknite na položku Názov SIM karty a zadajte požadovaný názov.
Výber SIM karty na použitie pre dátové pripojenie

Ťuknite na položku SIM karta na dátové pripojenie a požadovanú SIM kartu.
Vypnutie SIM karty

Prepnite položku Stav SIM karty na možnosť Vypnuté

.

Spojenie dlaždíc SIM kariet úvodnej obrazovky

Ak chcete spojiť dlaždice úvodnej obrazovky pre hovory alebo správy pod jednu dlaždicu pre

obe SIM karty, ťuknite na dlaždicu, ktorú chcete, a potom ťuknite na položku

> prepojiť

dlaždice.