Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Presmerovanie hovorov medzi SIM kartami

background image

Presmerovanie hovorov medzi SIM kartami
Presmerujte hovory medzi svojimi SIM kartami pomocou položky Inteligentná duálna SIM

karta – môžete napríklad spravovať hovory na oboch SIM kartách rovnako ako len s jednou

kartou SIM, keď vám niekto zavolá na jednu SIM kartu počas toho, ako telefonujete na druhej

SIM karte.
Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ak chcete otvoriť nastavenia hovorov s dvomi SIM kartami, obe SIM karty musia byť vložené.
Informácie o dostupnosti tejto služby získate od poskytovateľa sieťových služieb.
1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > sieť+.

2. Ťuknite na položku nastaviť.

3. Ak chcete vybrať spôsob presmerovania hovorov medzi SIM kartami, zmeňte nastavenie

pre položku Inteligentná duálna SIM karta.

4. Zadajte telefónne čísla vašich SIM kariet a ťuknite na položku odoslať.

5. Ťuknutím na položku ďalšie nastavenia duálnej SIM karty získate prístup k ostatným

nastaveniam siete ako Dátové pripojenie.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

54

background image

Tip: Nastavenia hovorov s dvomi SIM kartami si tiež môžete pripnúť na úvodnú

obrazovku, aby ste k nim mali jednoduchý prístup.