Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

background image

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.
• Ak si chcete pozrieť, ktoré aplikácie sú otvorené, stlačte a podržte tlačidlo . Potom

môžete prepnúť na inú aplikáciu alebo zatvoriť aplikácie, ktoré nepotrebujete.

• Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, stlačte tlačidlo . Telefón

si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od posledného

zablokovania obrazovky.

• Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo . Aplikácia, s ktorou ste

predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.

• Ak chcete prehľadávať web alebo vyhľadávať položky v telefóne, stlačte tlačidlo .
• Ak chcete zapnúť funkciu Cortana, stlačte a podržte položku a postupujte podľa

pokynov.
Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Ak telefón nastavíte na

nepodporovaný jazyk, dlaždica a aplikácia Cortana sa nezobrazia. Informácie

o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.