Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Prenos obsahu pomocou konta Microsoft

background image

Prenos obsahu pomocou konta Microsoft
Ak má predošlý telefón systém Windows Phone, najjednoduchším spôsobom prenosu

kontaktov, kalendára a textových správ do nového telefónu Lumia je konto Microsoft.
Ak v novom telefóne Lumia ešte nemáte nastavené konto Microsoft, na domovskej obrazovke

potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku VŠETKY

NASTAVENIA > e-mail+kontá > pridať konto a podľa pokynov na obrazovke vytvorte

konto Microsoft.
1. Ak chcete vybrať položky na zálohovanie do konta Microsoft, na domovskej obrazovke

v predchádzajúcom telefóne Windows Phone potiahnite prstom doľava a ťuknite na položku

Nastavenia > zálohovanie.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

18

background image

Kontakty a kalendárové záznamy sa automaticky zálohujú do konta Microsoft.
2. V novom telefóne Lumia sa prihláste do konta Microsoft. Vaše kontakty, kalendár a textové

správy sa automaticky prenesú do nového telefónu Lumia.