Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ukladanie alebo presúvanie aplikácií na pamäťovú kartu

background image

Ukladanie alebo presúvanie aplikácií na pamäťovú kartu
Rozšírte pamäť svojho telefónu prostredníctvom pamäťovej karty a aplikácie predvolene

ukladajte na kartu.
Kvalita vašej pamäťovej karty môže výrazne ovplyvniť výkon vášho telefónu. Ak chcete

maximálne využiť svoj telefón, používajte rýchlu kartu s veľkosťou 4 – 128 GB od známeho

výrobcu. Ďalšie informácie o pamäťových kartách si môžete pozrieť v častých otázkach.
Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Pamäťová karta sa predáva samostatne.
Ťuknite na položku Senzor úložiska.
Ak chcete zmeniť umiestnenie, kde telefón ukladá aplikácie a ďalšie súbory, ťuknite na položku

telefón alebo SD karta pre jednotlivé typy súborov.
Presun aplikácií na pamäťovú kartu

Ťuknite na položku telefón > aplikácie+hry > , vyberte aplikácie, ktoré chcete presunúť,

a ťuknite na položku presunúť.
Aplikácie môžete neskôr presunúť z pamäťovej karty späť do telefónu.
Typ pamäťovej karty môže ovplyvniť dĺžku trvania presunu veľkých súborov na kartu.