Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

background image

Kopírovanie obsahu medzi telefónom a počítačom

Kopírujte fotografie, videá a ďalší obsah, ktorý ste vytvorili, medzi telefónom a počítačom.

Tip: Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón

Windows Phone zo služby Obchod Mac App.
Ak chcete preniesť fotografie do počítača so systémom Mac, odporúčame použiť

aplikáciu Lumia Photo Transfer for Mac, ktorá je na stiahnutie na adrese

www.microsoft.com/mobile.

1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.

2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo

Vyhľadávač, a vyhľadajte svoj telefón.

Tip: Telefón sa zobrazí v časti prenosných zariadení ako Windows Phone. Ak si chcete

pozrieť priečinky telefónu, dvakrát kliknite na názov telefónu. Telefón má samostatné

priečinky pre dokumenty, stiahnuté položky, hudbu, obrázky, zvonenia a videá.

3. Zachyťte a presuňte položky z telefónu do počítača alebo z počítača do telefónu.
Súbory umiestnite do správnych priečinkov v telefóne, inak ich pravdepodobne neuvidíte.
Nemôžete kopírovať textové správy ani kontakty do počítača, môžete ich však synchronizovať

s kontom Microsoft.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

134

background image

Tip: Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7, Windows 8 alebo

novšiu verziu, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Operačné systémy

Windows 8 a novšie verzie nainštalujú aplikáciu automaticky po pripojení k počítaču. Pri

systéme Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Informácie o tom, ktorá aplikácia funguje s ktorým počítačom, nájdete v tejto tabuľke:

Aplikácia

Windows

Phone

Aplikácia

Windows

Phone

pre

počítač

Aplikácia

Windows

Phone

pre Mac

Aplikácia

Lumia

Photo

Transfer

for Mac

(iba pre

fotografi

e a videá)

Windows

Prieskum

ník

Windows 8 a

novšie verzie

x

x

x

Windows 8

RT

x

x

Windows 7

x

x

Windows

Vista/XP

x

Mac

x

x

Tip: Aplikácia Súbory predstavuje najjednoduchší prístup k súborom v telefóne. Môžete

si ju stiahnuť zo stránky www.windowsphone.com.