Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nastavenie telefónu na režim počas šoférovania

background image

Nastavenie telefónu na režim počas šoférovania
Režim počas šoférovania vám minimalizuje nepozornosť pri šoférovaní a umožní vám plne sa

sústrediť na cestu.
1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > režim šoféra > ďalej.

2. Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie hovorov, prepnite nastavenie Odmietanie

hovorov na možnosť Zapnuté

. Ak chcete v telefóne nastaviť ignorovanie textových

správ, prepnite nastavenie Odmietanie SMS správ na možnosť Zapnuté

.

3. Ťuknite na položku ďalej.

4. Ak chcete počas hovoru alebo písania poslať automatickú textovú správu, že nemôžete

odpovedať, prepnite nastavenie Odpovedanie na hovory cez predvolenú SMS,

Odpovedanie na SMS správy cez predvolenú SMS alebo oboch na možnosť Zapnuté

. Správu upravíte ťuknutím na textové pole.

5. Ťuknite na položku ďalej > pridať zariadenie a na zariadenie Bluetooth, ktoré pripájate k

telefónu počas jazdy (napríklad náhlavnú súpravu).
Režim počas šoférovania sa automaticky spustí, keď sa telefón pripojí k pridanému zariadeniu

s funkciou Bluetooth.