Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pre vašu bezpečnosť

background image

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore

s miestnymi právnymi predpismi.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA
Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by

mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach

alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú

trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky,

aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli

predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE
Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich

prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO
Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou

Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Nabíjačky tretích strán, ktoré spĺňajú

normu IEC/EN 62684 a ktoré možno pripojiť ku konektoru micro USB zariadenia, môžu byť

kompatibilné. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU
Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.
SKLENENÉ SÚČASTI
Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa

vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa

sklenených súčastí ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo zo zariadenia. Prestaňte

zariadenie používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.

CHRÁŇTE SI SLUCH
Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu

zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie

blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

5