Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Práca s aplikáciou Excel Mobile

background image

Práca s aplikáciou Excel Mobile
Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii

Microsoft Excel Mobile môžete upravovať hárky, vytvárať nové hárky a zdieľať svoju prácu na

lokalite SharePoint.
Ťuknite na položku Office.
1. Potiahnite prstom na položku umiestnenia.

2. Ťuknite na umiestnenie súboru.

3. Ťuknite na súbor programu Excel, ktorý chcete upraviť.

4. Ak sa chcete presunúť do iného pracovného hárka, ťuknite na položku a na príslušný

pracovný hárok.

5. Ak chcete zošit uložiť, ťuknite na položku

> uložiť.

Vytvorenie nového pracovného hárka

Ťuknite na položku nedávne > .
Pridanie komentára k bunke

Ťuknite na položku

> komentovať.

Použitie filtra na bunky

Ťuknite na položku

> použiť filter.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

117

background image

Zmena formátu bunky a textu

Ťuknite na položku

> formátovať bunku....

Zmena veľkosti riadka alebo stĺpca

Ťuknite na riadok alebo stĺpec a posuňte ovládač.
Vyhľadávanie údajov v zošite

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku .
Odoslanie zošita e-mailom

Ťuknite na súbor programu Excel a na položku

> zdieľať....