Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Snímanie pohyblivých fotografií

background image

Snímanie pohyblivých fotografií
Dynamické snímky zachytávajú krátku chvíľu vo forme videa pri každej fotografii, ktorú

nasnímate. Preto vyzerajú ako pohyblivé pri prehliadaní v aplikácii Z fotoaparátu alebo Lumia

Storyteller.
Niektoré telefóny nepodporujú dynamické snímky. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Presvedčte sa, že ste stiahli najnovšiu verziu aplikácie Lumia Camera zo služby Obchod.
1. Ťuknite na položku Lumia Camera > a potiahnite prstom na možnosť fotografia.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

85

background image

2. Prepnite položku Pohyblivé obrázky na možnosť zapnuté.