Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zaznamenávať videá s priestorovým zvukom

background image

Zaznamenávať videá s priestorovým zvukom
Pre svoje videá môžete zaznamenať viackanálový zvuk Dolby Digital Plus 5.1. Podľa potreby

môžete zmeniť aj iné nastavenia zaznamenávania zvuku, aby vyhovovali rôznym podmienkam

zaznamenávania.
Niektoré telefóny nepodporujú priestorový zvuk Dolby. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dostupnosť nastavení zvuku sa môže líšiť v závislosti od telefónu.
1. Ťuknite na položku Lumia Camera.

2. V závislosti od telefónu vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Ťuknite na položku >

> nastavenia.

Ťuknite na položku a potiahnite prstom na video.

3. Prepnite položku Priestorový zvuk na možnosť zapnuté.
Funkcia priestorového zvuku zaznamenáva zvukovú oblasť okolo vás vo viackanálovom

zvukovom formáte Dolby Digital Plus 5.1 pomocou ďalšieho zvukového záznamu v stereo

formáte AAC.

Tip: Ak chcete získať najlepšiu kvalitu záznamu zvuku, podržte okraje telefónu v režime

zobrazenia na šírku.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

88