Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Nasnímanie panoramatickej fotografie

background image

Nasnímanie panoramatickej fotografie
Ak chcete zachytiť krásnu prírodu alebo mestskú aktivitu v jedinej fotografií, použite aplikáciu

Lumia Panorama.
Ak chcete prevziať aplikáciu Lumia Panorama alebo si overiť, či máte jej najnovšiu verziu,

prejdite na adresu www.windowsphone.com. Aplikácia Lumia Panorama nemusí byť

dostupná pre všetky modely telefónov.
1. Ťuknite na položku Lumia Panorama.

2. Ak chcete nasnímať prvú fotografiu, ťuknite na obrazovku.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

90

background image

3. Ak chcete nasnímať ďalšiu fotografiu, pomaly posúvajte telefón doprava, až kým sa kruhu

nepremiestni na miesto okolo bodu. Telefón nasníma ďalšiu fotografiu.

4. Ak ste nasnímali dostatok fotografií, ťuknite na položku .