Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Vytvorenie albumu

background image

Vytvorenie albumu
Ak chcete určité fotografie, ako sú fotografie zachytené pri určitej príležitosti, fotografie určitej

osoby alebo fotografie z výletu, nájsť jednoduchšie, usporiadajte ich do albumov napríklad

podľa predmetu.
Ak používate počítač so systémom Mac, nainštalujte si aplikáciu pre telefón Windows Phone

zo služby Obchod Mac App.
1. Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou kompatibilného kábla USB.

2. V počítači otvorte správcu súborov, napríklad program Windows Prieskumník alebo

Vyhľadávač, a vyhľadajte priečinok fotografií.

3. Pridajte nový priečinok, pomenujte ho a pridajte doňho fotografie.
Tento priečinok sa v zobrazení albumy v telefóne zobrazí ako album.

Tip: Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7, Windows 8 alebo

novšiu verziu, môžete použiť aj aplikáciu pre telefón Windows Phone. Pri systéme

Windows 7 si aplikáciu môžete stiahnuť z lokality www.windowsphone.com.

Odstránenie albumu

Ťuknite na položky Fotografie > albumy. Ťuknite na album a podržte. Potom ťuknite na

položku vymazať.
Keď z telefónu odstránite album, odstránia sa aj fotografie nachádzajúce sa v príslušnom

albume. Ak ste skopírovali album do počítača, album a fotografie, ktoré sa v ňom nachádzajú,

zostanú v počítači.
Z telefónu nemožno odstrániť albumy on-line.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

93