Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Úprava fotografie

background image

Úprava fotografie
Nasnímané fotografie môžete rýchlo upravovať, napríklad otáčať a orezávať. Prípadne môžete

použiť funkciu automatickej opravy, pomocou ktorej telefón opraví fotografiu len jedným

jednoduchým ťuknutím.
1. Ťuknite na položku Fotografie > albumy a na požadovanú fotografiu.

2. Ťuknite na položku

> upraviť a na požadovanú možnosť.

Tip: Ak ste si zo služby Obchod stiahli aplikácie na úpravu fotografií, zobrazia sa

v možnostiach úprav.

3. Upravenú fotografiu uložíte ťuknutím na položku .