Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Prepojenie kontaktov

background image

Prepojenie kontaktov
Máte pre jeden kontakt samostatné záznamy z rôznych služieb sociálnych sietí alebo e-

mailových kont? Viaceré kontakty môžete prepojiť tak, aby sa ich informácie zobrazovali na

jedinej karte kontaktu.
Ťuknite na položku Ľudia a potiahnite prstom na možnosť kontakty.
1. Ťuknite na hlavný kontakt, s ktorým chcete prepojiť ostatné kontakty, a položku .

2. Ťuknite na položku vybrať kontakt a kontakt, ktorý chcete prepojiť.
Zrušenie prepojenia kontaktu

Ťuknite na hlavný kontakt a položku a potom ťuknite na kontakt, pre ktorý chcete zrušiť

prepojenie, a položku odpojiť.