Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Používanie vizuálnej hlasovej pošty

background image

Používanie vizuálnej hlasovej pošty
Vizuálna hlasová pošta zobrazuje zoznam hlasových správ, v ktorom môžete zvoliť správu,

ktorú chcete prehrať alebo vymazať.
Ak chcete získať v telefóne túto službu, možno budete musieť kontaktovať vášho

poskytovateľa služieb.
1. Ťuknite na položku >

> nastavenia.

2. Prepnite položku Vizuálna hlasová schránka na možnosť Zapnuté

.

3. Číslo hlasovej schránky napíšte do poľa Číslo hlasovej schránky.
Číslo hlasovej schránky získate od vášho poskytovateľa služieb.

Tip: V závislosti od poskytovateľa služieb tiež možno budete môcť zadať iné číslo

hlasovej schránky.

Prehratie hlasovej správy

Ťuknite na položku , potiahnite prstom doprava a zobrazí sa zoznam správ hlasovej pošty.

Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo a ťuknite na správu, ktorú si chcete vypočuť.