Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Pridanie alebo vymazanie schránky

background image

Pridanie alebo vymazanie schránky
Ak využívate rôzne e-mailové adresy pre obchodné aktivity a voľný čas, žiadny problém – do

telefónu si môžete pridať niekoľko e-mailových schránok.
Pridanie prvej schránky
Ak chcete nastaviť e-mail v telefóne, potrebujete pripojenie k internetu.
Ak ste sa neprihlásili do konta Microsoft počas prvého spustenia, môžete tak urobiť teraz. Po

pridaní konta Microsoft do telefónu sa automaticky pridá e-mailové konto.
1. Ťuknite na položku .

2. Ťuknite na požadované konto a napíšte svoje meno používateľa a heslo.

3. Ťuknite na položku prihlásiť sa.

Tip: V závislosti od e-mailového konta môžete s telefónom okrem e-mailov

synchronizovať aj ďalšie položky, napríklad kontakty a kalendár.

Ak telefón nenájde vaše nastavenia e-mailov, môžete použiť možnosť rozšírené nastavenie.

Na to potrebujete vedieť typ e-mailového konta a adresy serverov prichádzajúcej

a odchádzajúcej pošty. Tieto informácie získate od poskytovateľa e-mailových služieb.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

76

background image

Ďalšie informácie o nastavovaní rôznych e-mailových kont nájdete v časti Postupy na lokalite

www.windowsphone.com.
Pridanie poštovej schránky neskôr

V poštovej schránke ťuknite na položku

> pridať e-mailové konto a konto a prihláste

sa.

Tip: Ak chcete pridať svoj pracovný e-mail, kontakty a kalendár v programe Exchange

do telefónu, vyberte Exchange ako svoje konto, napíšte svoju pracovnú e-mailovú

adresu a heslo a ťuknite na položku prihlásiť sa.

Vaša nová schránka sa zobrazí ako nová dlaždica na úvodnej obrazovke.
Odstránenie poštovej schránky

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA > e-mail+kontá. Ťuknite na poštovú schránku a podržte. Potom

ťuknite na položku vymazať.
Nemôžete vymazať prvú schránku Microsoft, do ktorej ste prihlásení. Na to je potrebné

reštartovať telefón.