Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Odosielanie e-mailov

background image

Odosielanie e-mailov
Zabráňte hromadeniu e-mailov. Pomocou telefónu môžete čítať a písať e-maily aj na cestách.
1. Ťuknite na položku .

2. Ťuknite na položku a konto, ak máte združenú poštu.

3. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku alebo začnite písať

meno. Môžete tiež napísať adresu.

Tip: Ak chcete niektorého príjemcu odstrániť, ťuknite na jeho meno a položku

Odstrániť.

4. Napíšte predmet a text e-mailu.

Tip: Telefón vám môže pomôcť písať e-mail rýchlejšie. Počas písania telefón ponúka

možné nasledujúce slová na dokončenie vety. Ak chcete pridať navrhované slovo,

ťuknite naň. Ak si chcete prezrieť zoznam, navrhované slová potiahnite prstom. Táto

funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.

5. Ak chcete priložiť fotografiu, ťuknite na položku .

Tip: Novú fotografiu môžete nasnímať aj počas písania e-mailu. Ťuknite na položku

, nasnímajte fotografiu a ťuknite na položku prijať.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

78

background image

6. E-mail odošlete ťuknutím na položku .
Odoslanie dokumentu balíka Office

Ťuknite na položku Office, potom na dokument, ktorý chcete odoslať, a na položku

>

zdieľať... a vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť.