Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Salvarea unui număr dintr-un mesaj primit

background image

Salvarea unui număr dintr-un mesaj primit
Ați primit un mesaj de la o persoană al cărei număr de telefon nu este încă salvat în hubul

Persoane? Puteți salva cu ușurință numărul într-o listă de contacte nouă sau existentă.
1. Atingeți Mesagerie.

2. În lista de conversații, atingeți o conversație și > .

© 2015 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

65

background image

3. Atingeți , editați numărul de telefon și tipul acestuia, apoi atingeți .

4. Editați alte detalii de contact, inclusiv numele, apoi atingeți .