Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Salvarea unui număr dintr-un apel primit

background image

Salvarea unui număr dintr-un apel primit
Ați primit un apel de la o persoană al cărei număr de telefon nu este încă salvat în hubul

Persoane? Puteți salva cu ușurință numărul într-o listă de contacte nouă sau existentă.
1. Atingeți , apoi deplasați degetul la istoric.

2. Atingeți de lângă un număr de telefon și atingeți .

3. Atingeți , editați numărul de telefon și tipul acestuia, apoi atingeți .

4. Editați alte detalii de contact, inclusiv numele, apoi atingeți .