Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Vizualizarea descărcărilor în curs

background image

Vizualizarea descărcărilor în curs
În timpul descărcării unui element, puteți continua să răsfoiți în Magazin alt conținut și să

adăugați elemente de descărcat.
Pentru a vizualiza starea descărcărilor, în vizualizarea principală Magazin, atingeți

>

descărcări, apoi deplasați la descărcări pentru a vedea descărcările în curs sau la istoric

pentru a vedea conținutul descărcat anterior.

Indicație: Pentru a verifica starea descărcării în curs, atingeți stare.

Indicație: Dacă, de exemplu, trebuie să închideți temporar conexiunea la internet,

atingeți continuu elementul de descărcat, apoi atingeți pauză. Pentru a relua

descărcarea, atingeți reluați. Întrerupeți pe rând elementele în așteptare. Dacă apare o

eroare la descărcare, puteți să descărcați din nou elementul.

© 2015 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

56