Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Comutarea între vizualizări și aplicații

background image

Comutarea între vizualizări și aplicații
Nu aveți toate aplicațiile de care aveți nevoie pe ecranul de Start? Deplasați degetul la meniul

aplicații pentru a le găsi. Sau verificați ce aplicații rulează deja pe telefon și comutați între

acestea.
Pentru a vedea toate aplicațiile de pe telefon, în ecranul de Start, deplasați pur și simplu

degetul la stânga. Pentru a reveni în ecranul de Start, deplasați degetul la dreapta.

Indicație: Pentru a găsi rapid o aplicație, atingeți orice literă din meniul aplicații, iar în

următorul meniu, atingeți prima literă sau primul caracter aparținând aplicației dorite.

Vizualizarea, comutarea și închiderea aplicațiilor deschise

Pentru a vizualiza aplicațiile deschise, apăsați continuu . Pentru a comuta aplicațiile,

deplasați degetul la aplicația dorită, apoi atingeți aplicația. Pentru a închide aplicațiile de care

nu mai aveți nevoie, atingeți .

© 2015 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

22