Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Salvarea fotografiilor și a înregistrărilor video pe un card de stocare

background image

Salvarea fotografiilor și a înregistrărilor video pe un card de stocare
Dacă în telefon este introdus un card de stocare și dacă memoria telefonului este aproape

plină, salvați fotografiile și înregistrările video pe care le realizați pe cardul de stocare.
Pentru calitate video optimă, realizați înregistrări video în memoria telefonului. Dacă realizați

înregistrări video pe cardul de stocare, vă sugerăm ca respectivul card microSD utilizat să fie

un card 4–128GB rapid, produs de un producător renumit. Cardul de stocare nu este acceptat

de toate telefoanele. Pentru disponibilitate, accesați www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
1. Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți TOATE

SETĂRILE, apoi deplasați degetul la stocare inteligentă.

2. Comutați Stocați fotografiile noi pe la card SD.
Din acest moment, fotografiile realizate se salvează pe cardul de stocare.
Utilizați numai cartele compatibile, omologate spre a fi utilizate cu acest dispozitiv. Cartelele

incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și dispozitivului, afectând și datele stocate

pe cartelă.
Salvarea pe un card de stocare a fotografiilor și înregistrărilor video realizate anterior

În hubul Fotografii, navigați la o fotografie sau la o înregistrare video, atingeți și fotografia

sau înregistrarea video, apoi atingeți

> salvați pe cardul SD.

Indicație: Pentru a selecta rapid toate fotografiile sau înregistrările video dintr-un

album, navigați la album și atingeți >

> toate.