Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Gestionarea fișierelor de pe telefon

background image

Gestionarea fișierelor de pe telefon
Cu aplicația Fișiere, puteți să verificați simplu fișierele de pe telefon, să le organizați în foldere

sau să le ștergeți pe cele de care nu mai aveți nevoie. Puteți gestiona fișierele atât din memoria

telefonului, cât și de pe cardul de stocare.
Cardul de stocare nu este acceptat de toate telefoanele. Pentru disponibilitate, accesați

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Puteți descărca gratuit aplicația Fișiere de la www.windowsphone.com. Este posibil să se

aplice costuri pentru transmisia de date.
Atingeți Fișiere.
1. Pentru a naviga la un folder, atingeți-l pe cel dorit.

2. Pentru a căuta folderul accesat în prezent, atingeți .

3. Pentru a schimba modul în care sunt aranjate fișierele sau folderele, atingeți .

4. Pentru a accesa rapid un folder anterior, atingeți folderul dorit din calea fișierului din partea

de sus a ecranului.
Crearea unui folder nou

Atingeți , scrieți un nume, apoi atingeți .
Mutarea sau copierea fișierelor în alt folder

Atingeți continuu fișierul dorit, apoi selectați ce doriți să faceți cu acesta.
Folderele nu pot fi copiate sau mutate, dar puteți crea un folder nou în locația nouă și puteți

muta acolo conținutul folderului vechi. Pentru a muta sau copia mai multe fișiere în același

timp, atingeți , selectați fișierele dorite, apoi atingeți pentru a le muta sau pentru a le

copia.
Partajarea fișierelor sau a folderelor

Atingeți , selectați ce doriți să partajați, atingeți , apoi selectați modul în care doriți să

partajați.