Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Ustawianie automatycznej blokady w telefonie

background image

Ustawianie automatycznej blokady w telefonie
Chcesz zabezpieczyć swój telefon przed używaniem przez osoby niepowołane? Określ kod

zabezpieczający i ustaw automatyczną blokadę w telefonie, gdy nie jest on używany.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > ekran blokady.

2. Przełącz opcję Hasło na wartość Wł.

, a następnie wpisz kod zabezpieczający (nie

mniej niż 4 cyfry).

3. Dotknij polecenia Wymagaj hasła po i określ czas, po upływie którego ma następować

automatyczna blokada telefonu.
Nie ujawniaj nikomu kodu zabezpieczającego i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż

telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zabezpieczającego i jego odzyskanie nie będzie możliwe lub

jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz błędny kod, telefon trzeba będzie oddać do serwisu. Za

odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Odblokowanie może również

spowodować usunięcie wszystkich osobistych danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać

więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klientów lub sprzedawcą

telefonu.
Odblokowywanie telefonu

Naciśnij klawisz zasilania, przeciągnij ekran blokady do góry i wpisz kod zabezpieczający.
Zmiana kodu zabezpieczeń

Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

ekran blokady > zmień hasło.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

136