Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Używanie telefonu, gdy jest zablokowany

background image

Używanie telefonu, gdy jest zablokowany
Niektórych funkcji telefonu można używać nawet wtedy, gdy jest on zablokowany, bez

konieczności wprowadzania kodu zabezpieczającego.
Aby uaktywnić telefon, naciśnij klawisz zasilania.
Wyświetlanie powiadomień

Przesuń palcem od góry ekranu do dołu.
Otwieranie aparatu

Jeśli dodasz skrót do aparatu w centrum działania, możesz szybko włączyć aparat, gdy telefon

jest zablokowany. Naciśnij klawisz zasilania, przesuń palcem od góry ekranu w dół, a następnie

dotknij

.

Jeśli telefon jest wyposażony w klawisz aparatu, naciśnij go i przytrzymaj przez kilka sekund.
Zmiana sposobu powiadamiania o połączeniach przychodzących

Naciśnij klawisz głośności i dotknij .
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania muzyki oraz przechodzenie do innego

utworu

Użyj funkcji sterowania odtwarzaczem muzyki wyświetlanych u góry ekranu.

Wskazówka: Podczas słuchania radia możesz korzystać z funkcji sterowania muzyką na

zablokowanym ekranie, by zmienić stację lub wyciszyć dźwięk. Radio FM jest

obsługiwane w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na

stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.