Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Łączenie za pomocą czujnika sieci Wi-Fi

background image

Łączenie za pomocą czujnika sieci Wi-Fi
Łącz się z hotspotami publicznej sieci Wi-Fi za pomocą aplikacji Czujnik sieci Wi-Fi.
Czujnik sieci Wi-Fi łączy telefon z publicznym hotspotem sieci Wi-Fi i akceptuje warunki

korzystania z usługi, jeżeli jest to wymagane. Czujnik sieci Wi-Fi może także udostępniać Twoje

dane kontaktowe, jeśli chcesz.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij > Czujnik sieci Wi-Fi.

2. W opcji Połącz z hotspotami Wi-Fi wybierz ustawienie Wł.

.

Wskazówka: Hotspoty Wi-Fi możesz udostępniać znajomym, którzy również korzystają

z Czujnik sieci Wi-Fi. Przełącz opcję Udostępnij sieci Wi-Fi, które wybiorę na wartość

Wł.

.