Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Zarządzanie plikami w telefonie

background image

Zarządzanie plikami w telefonie
Dzięki aplikacji Pliki możesz łatwo zaznaczyć pliki w telefonie, uporządkować je w folderach

lub usunąć materiały, których już nie potrzebujesz. Możesz zarządzać plikami zapisanymi w

pamięci telefonu oraz materiałami na karcie pamięci.
Karta pamięci jest obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można

znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Możesz też pobrać bezpłatną aplikację Pliki z usługi www.windowsphone.com. Mogą zostać

naliczone opłaty za transmisję danych.
Dotknij Pliki.
1. Aby przejść do folderu, dotknij go.

2. Aby wyszukiwać w obecnie używanym folderze, dotknij .

3. Aby zmienić organizację plików lub folderów, dotknij .

4. Aby szybko przejść do poprzedniego folderu, dotknij go na ścieżce u góry ekranu.
Tworzenie nowego folderu

Dotknij , wpisz nazwę, a następnie dotknij .
Przenoszenie i kopiowanie plików do innego folderu

Dotknij wybranego pliku i przytrzymaj go, a następnie zdecyduj, co chcesz z nim zrobić.
Nie można kopiować ani przenosić folderów, ale można utworzyć nowy folder w nowej

lokalizacji, a następnie przenieść do niego materiały ze starego folderu. Aby przenieść lub

skopiować kilka plików jednocześnie, dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij , aby je

przenieść lub skopiować.
Udostępnianie plików i folderów

Dotknij , wybierz materiały, które chcesz udostępnić, dotknij , a następnie wybierz metodę

udostępniania.