Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN

background image

Korzystanie z bezpiecznego połączenia VPN

Połączenie VPN (wirtualnej sieci prywatnej) może być konieczne, aby uzyskać dostęp do

zasobów firmowych, takich jak intranet lub poczta korporacyjna. Możesz też korzystać z usługi

VPN do celów prywatnych.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

124

background image

Aby uzyskać szczegóły konfiguracji VPN, skontaktuj się z administratorem sieci służbowej lub

przejdź na stronę Sklep w celu pobrania aplikacji do obsługi VPN i zapoznania się z

dodatkowymi informacjami o usłudze.
Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE USTAWIENIA >

VPN i wybierz dla opcji Stan ustawienie Wł.

.

1. Aby dodać profil VPN, dotknij .

2. Wybierz dla opcji Połącz automatycznie wartość Wł.

.

3. Wpisz informacje profilowe zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od administratora IT lub

usługodawcy VPN.
Telefon automatycznie połączy się z siecią VPN, gdy będzie to konieczne.

Wskazówka: Aby zmienić ustawienia połączenia danych mobilnych VPN i roamingu,

dotknij opcje.

Edycja profilu VPN

Dotknij profilu i przytrzymaj go, a następnie dotknij edytuj i zmień informacje.
Usuwanie profilu VPN

Dotknij profilu i przytrzymaj go, a następnie dotknij usuń.
Przełączanie na ręczne połączenie VPN

Dotknij profilu i przytrzymaj go, a następnie dotknij przełącz na ręczny. Dotknij profilu, aby

połączyć się z siecią VPN.