Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Wysyłanie materiałów przy użyciu Bluetooth

background image

Wysyłanie materiałów przy użyciu Bluetooth
Chcesz udostępnić materiały lub wysłać zrobione zdjęcia znajomemu? Za pomocą funkcji

Bluetooth możesz bezprzewodowo wysyłać zdjęcia i inne materiały do kompatybilnych

urządzeń lub komputera.
Można korzystać z kilku połączeń Bluetooth jednocześnie. Na przykład korzystając z zestawu

słuchawkowego Bluetooth, można nadal wysyłać materiały do innego urządzenia.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu, dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > Bluetooth i w opcji Stan wybierz ustawienie Wł.

.

2. Naciśnij materiały, które chcesz wysłać, i przytrzymaj je, a następnie naciśnij udostępnij... >

Bluetooth.
Na przykład: w centrum Zdjęcia dotknij zdjęcia i je przytrzymaj, a następnie dotknij

udostępnij... > Bluetooth.
3. Naciśnij urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Zostaną wyświetlone urządzenia z funkcją

Bluetooth, które znajdują się w zasięgu telefonu.

4. Jeśli inne urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wpisz go. Ustawiany samodzielnie

kod dostępu należy wpisać w obu urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest

stały. Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.
Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz

pierwszy.
Lokalizacja odebranych plików zależy od drugiego urządzenia. Szczegółowe instrukcje

znajdują się w podręczniku użytkownika danego urządzenia.
Jeśli drugim urządzeniem jest także telefon Lumia, odebrane pliki zostaną zapisane w

aplikacjach, do których przynależą. Na przykład zdjęcia są zapisywane w centrum Zdjęcia.