Microsoft Lumia 535 Dual SIM - Łączenie się z telefonem znajomego przez Bluetooth

background image

Łączenie się z telefonem znajomego przez Bluetooth
Korzystaj z funkcji Bluetooth, aby między innymi łączyć się bezprzewodowo z telefonem

znajomego i udostępniać zdjęcia.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > Bluetooth.

2. Upewnij się, że w obu telefonach jest włączony interfejs Bluetooth.

3. Upewnij się, że oba telefony są widoczne dla innych urządzeń. Aby Twój telefon był

widoczny dla innych telefonów, aktywny musi być widok ustawień Bluetooth.

4. Zostaną wyświetlone telefony z funkcją Bluetooth, które znajdują się w zasięgu urządzenia.

Dotknij nazwy telefonu, z którym chcesz się połączyć.

5. Jeśli inny telefon wymaga podania kodu dostępu, wpisz go lub zaakceptuj kod.
Kod dostępu jest używany tylko podczas łączenia się z określonym urządzeniem po raz

pierwszy.

© 2015 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

129